aaSH103999abSH104014acSH104012adSH104013aeSG102144afSG102139agSH108286ahSH108287aiSH108283ajSG102137akSH108288alaSH108290albSH104196amSH108289anSH108284baSG102140bcSG102143caSH104033cbSH104034ccSH104035cdSH104036ceSH104039cfSH104029cgSH104032